درخشش نمایندگان کیوکوشین KWF در رقابتهای مختلف بهمن ماه ۹۸

حضور و درخشش نمایندگان شایسته کیوکوشین KWF  در مسابقات مختلف از جمله قهرمانی نیروهای مسلح کشور ، قهرمانی کاراته گارگران کشور وقهرمان قهرمانان سبک شیدوکان کاراته که در بهمن ماه سال ۹۸ برگزارگردید .

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

حساب کاربری من
خانه