کیوکوشین کاراته

.

فدراسیون جهانی کیوکوشین

فدراسیون جهانی کیوکوشین در تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۱۰ و بر اساس موازین دموکراتیک و مطابق با قوانین حقوقی بین المللی تأسیس شده است. ریاست آن به عهده شیهان لوک هالندر (دان۹) از کشور هلند می باشد. ایشان از شاگردان ارشد سوسای اویاما بنیانگذار کیوکوشین کاراته می باشند و چهارمین نفر در دنیا هستند که مبارزه ۱۰۰ نفره را زیر نظر سوسای اویاما در سال ۱۹۶۷ انجام داده است. در زمان حیات سوسای اویاما، شیهان هالندر سمت ریاست کیوکوشین اروپا را نیز برعهده داشتند. بعد از فوت سوسای اویاما، شیهان هالندر ریاست کیوکوشین اروپا و آفریقا و همچنین عضویت کمیته فنی سازمان جهانی کیوکوشین IKO را برعهده داشتند. نمایندگی فدراسیون جهانی کیوکوشین در ایران بعهده شیهان محمد منصوری فرد، شیهان جهانبخش مرادی و شیهان امین امینی می باشد. مسئولیت سبک در ایران برعهده شيهان محمد منصوری فرد از قهرمانان اسبق سبکهای آزاد می باشد.

آموزش‌ها

مشاهده همه آموزش‌ها

به زودی...

تصاویر

سبد خرید
حساب کاربری من
خانه