شیهان محمد منصوری فرد

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و رییس سبک در ایران

mansourifard@irankwf.com

شیهان امین امینی

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و رییس سبک در ایران

amini@irankwf.com

شیهان جهانبخش مرادی

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و رییس سبک در ایران

moradi@irankwf.com

شیهان محمود زرکش

نماینده فدراسیون جهانی کیوکوشین و رییس سبک در ایران

zarkesh@irankwf.com

شیهان احمد فیض آبادی

عضو کمیته فنی سبک در ایران

مهندس محمد نهضت

مسئول کمیته فرهنگی

محمد حسین محمودی

دبیر سبک 

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

حساب کاربری من
خانه