وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

مسابقات سوپر فایت بین المللی جایزه نقدی بین ایران و روسیه با حضور قهرمانان نام آشنا و رنکینگدار در اوزان ۶۵ /۷۰ /۷۵ /۸۰ کیلوگرم مورخ ۱۲ مهرماه ۹۸ در استان مازندران (ساری) برگزار گردید که در پایان این رقابتهای دیدنی در اوزان ۷۵ و ۸۰ کمربند قهرمانی به ایران و در اوزان ۶۵ و۷۰ به روسها رسید .