وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN
عضویت رسمی شیهان منصوری فرد در سازمان مبارزات جهانی کیوکوشین (سوپر فایت) WFKO

عضویت رسمی شیهان منصوری فرد در سازمان مبارزات جهانی کیوکوشین (سوپر فایت) WFKO

۵ سال ۶ ماه قبل

فیلم مصاحبه تلویزیون روسیه  با شیهان منصوری فرد به عنوان اولین عضو ایرانی سازمان مبارزات جهانی...

مسابقات اتحادیه جهانی کیوکوشین 2017

کسب مدال برنز وزن ۸۵ کیلو گرم مسابقات جهانی ۲۰۱۷ روسیه توسط محمد اسدی

۵ سال ۱۱ ماه قبل

فیلم کوتاه کسب مدال برنز وزن ۸۵ کیلو گرم مسابقات جهانی ۲۰۱۷ روسیه توسط محمد اسدی

 

...
مسابقات اتحادیه جهانی کیوکوشین 2017

کسب مدال برنز وزن ۸۰ کیلو گرم مسابقات جهانی کیوکوشین ۲۰۱۷ روسیه توسط آریا جهاندوست

۵ سال ۱۱ ماه قبل

فیلم کوتاه کسب مدال برنز وزن ۸۰ کیلو گرم  مسابقات جهانی کیوکوشین  ۲۰۱۷ روسیه توسط آریا جهاندوست...

مسابقات جهانی کیوکوشین 2015

فینال مسابقات جهانی کیوکوشین ۲۰۱۵ روسیه بهزاد خضری از ایران و مارسل از روسیه

۵ سال ۱۱ ماه قبل

ویدیوی کوتاه از فینال مسابقات جهانی کیوکوشین ۲۰۱۵ روسیه  بهزاد خضری از ایران و مارسل از روسیه که...

شیهان منصوری فرد -مسابقات جهانی کیوکوشین

انتخاب شیهان منصوری فرد بعنوان بهترین داور مسابقات جهانی کیوکوشین ۲۰۱۷

۵ سال ۱۱ ماه قبل

انتخاب شیهان منصوری فرد بعنوان بهترین داور مسابقات جهانی کیوکوشین در دو سال پیاپی (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷)...

شیهان منصوری فرد -مسابقات جهانی کیوکوشین

انتخاب شیهان منصوری فرد بعنوان بهترین داور مسابقات کیوکوشین ۲۰۱۶ روسیه

۵ سال ۱۱ ماه قبل

انتخاب شیهان منصوری فرد بعنوان بهترین داور مسابقات جهانی کیوکوشین در دو سال پیاپی (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷)...

مسابقات قهرمانی کشور در رشته کیوکوشین کاراته در شهریور ماه سال 1395

مسابقات قهرمانی کشور ۱۳۹۵

۶ سال ۱۰ ماه قبل

 مسابقات قهرمانی کشور در رشته کیوکوشین کاراته در شهریور ماه سال   ۱۳۹۵

 

 

مسابقات كيوكوشين  اوپن 2016 روسیه

مسابقات اوپن ۲۰۱۶ روسیه

۶ سال ۱۰ ماه قبل

حضور تیم منتخب سبک در مسابقات اوپن ۲۰۱۶ روسیه خرداد ماه ۱۳۹۵ مسکو 

 

 

 ...

سمینار سراسری نمایندگان استان ها اردیبشهت ماه 1395

سمینار سراسری نمایندگان استان ها اردیبشهت ماه ۱۳۹۵

۶ سال ۱۰ ماه قبل

سمینار سراسری نمایندگان استان ها اردیبشهت ماه   ۱۳۹۵               

 

 

 ...