وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN
عکس بند انگشتی ویدیو: 
عضویت رسمی شیهان منصوری فرد در سازمان مبارزات جهانی کیوکوشین (سوپر فایت) WFKO
۰۵/۲۲/۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰

فیلم مصاحبه تلویزیون روسیه  با شیهان منصوری فرد به عنوان اولین عضو ایرانی سازمان مبارزات جهانی کیوکوشین WFKO

فایل ویدیو: