وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN
عکس بند انگشتی ویدیو: 
سمینار سراسری نمایندگان استان ها اردیبشهت ماه 1395
۰۱/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۰

سمینار سراسری نمایندگان استان ها اردیبشهت ماه   ۱۳۹۵               

 

 

 

فایل ویدیو: