وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته جهت حضور شیهان پینرو ریاست جهانی سبک و یک مدرس خانم  بمنظور برگزاری سمینار فنی ،پس تلاشهای فراوان در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۹۷ ایشان بهمراه سنسی لزکانو وارد کشورمان شدند .ودرتاریخ ۱۹ بهمن همزمان در دو سالن مجزا سمینار فنی در دو بخش آقایان زیر نظر شیهان پینرو و در بخش بانوان با حضور سنسی لزکانو برگزار گردید.