وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

درخشش نمایندگان کیوکوشین KWF در رقابتهای مختلف بهمن ماه ۹۸

Image: 
مدال طلای امیرحسین بهرامی در مسلبقات نیروهای مسلح

حضور و درخشش نمایندگان شایسته کیوکوشین KWF  در مسابقات مختلف از جمله قهرمانی نیروهای مسلح کشور ، قهرمانی کاراته گارگران کشور وقهرمان قهرمانان سبک شیدوکان کاراته که در بهمن ماه سال ۹۸ برگزارگردید .

news_cn_image: