وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

 

باشگاه ورزشی قاسم پور (آقایان): گرگان، خیابان امام، آفتاب ۲۰

 

باشگاه ورزشی قاسم پور (بانوان_سمپای فاطمه دوست محمد): گرگان، خیابان امام، آفتاب ۲۰

 

باشگاه سنسی آرش اشراقی: سرخنکلاته، خانه کبدی

 

باشگاه شهدای نومل (بانوان_سمیرا فغان نوملی): روستای نومل

 

باشگاه شهدای جلین (بانوان_سمیرا فغان نوملی): روستای جلین