وبسایت رسمی کیوکوشین کاراته کی دبلیو اف جمهوری اسلامی ایران | Kyokushin World Federation  -IRAN

بهزاد حبیبی

 

باشگاه ذوالفقار: نكا خيابان شهرداري مجموعه ورزشی ذوالفقار طبقه فوقانی اكادمی كيوكوشين كاراته حبيبی. روزهاي فرد ساعت تمرين ١٩:٣٠ الی٢١ 

۰۹۳۷۸۳۲۱۹۱۶

 

باشگاه محمودپور:  نكا كميشان سالن زنده ياد محمود پور  اكادمی كيوكوشين كاراته حبيبی. روزهاي زوج ساعت تمرين ١٩ الی٢١

 

باشگاه تختی سنسی علیزاده:  مازندران بهشهر خیابان امام باشگاه تختی روزهای زوج ١٧:٣٠ الی ١٩ 

۰۹۱۱۸۶۳۳۴۹۱

 

باشگاه تختی سنسي قنبری: مازندران بهشهر خیابان امام باشگاه تختی روزهای زوج  ١٩ الی ٢٠:٣٠ 

۰۹۱۱۳۵۴۰۰۵۰

 

باشگاه محراب سنسي حسين گرجی: مازندران ساری بلوار عسگری‌محمدیان خیابان‌بقیه الله روبروی‌مدرسه شهید احتشامی روزهای فرد ٢٠ الی٢١:٣٠

۰۹۳۸۱۵۱۳۰۵۰